Truger

Truger er ment å være en like viktig oppfinnelse som hjulet

by

Mange er allerede helfrelst i truger og bruker de aktivt om vinteren. Man kan bevege seg i snødekte områder hvor ingen tidligere har vært. Å kunne bevege seg med letthet i løssnø gir en helt spesielt frihetsfølelse. Aktiviteter med truger kan deles med hele familien og barna har egne truger som passer deres størrelse og deres bevegelser.

Skal man komme seg inn i skoger eller opp på fjell hvor det ikke finnes bilvei, er truger et helt ypperlig hjelpemiddel. Det er faktisk opp gjennom i historien blitt brukt truger like mye og like lenge som ski. På grunn av den store bæreflaten, beveger man seg oppå snøen og faller ikke gjennom. Til og med hester har brukt truger.

Truger brenner kalorier

På vinteren er det utrolig effektivt å trene bort uønskede kalorier ved å ta seg turer på trugene. Man regner at effektiv kaloriforbrenning er hele dobbelt så høy når man går på truger med staver i flatt terreng, enn gående med joggesko på vanlig vei. Så da kan man jo velge trugene i januar etter julematen istedenfor nytt treningsmedlemsskap, eller begge deler.

Asiatisk oppfinnelse

Undersøkelser viser funn som sier at trugene hadde sin opprinnelse i Asia for mer enn 6000 år siden. Når mennesker vandret spredte truger seg. De ble en av de viktigste årsakene til at menneskene klarte å forflytte seg over store avstander og i ulendt terreng som fjellkjeder og store snøkledde vidder. Slik spredte folk seg fra Asia og vestover helt til Canada og Amerika.

Over tid forandres utstyr og hjelpemidler etter bruk og lokale behov og nettopp slik fant man frem til skiene utfra bruken med truger. På grunn av at trugene var så essensielle for menneskeheten, vil mange sammenligne nettopp trugene med oppfinnelsen av selve hjulet. Og trugene hadde vært i bruk i lang tid før hjulet så sitt lys.

Enkel oppfinnelse av enkle materialer

Enkel oppfinnelse av enkle materialer

De eldste trugene man har funnet har vært satt sammen av kvister som er bøyd og holdt sammen av lærreimer. Dette tyder på at de ble laget av friske grener fra trær slik at de var enkle å bøye for å lage riktig form. Svært enkel i konstruksjon, men samtidig enormt effektive i bruk og sikkert noe folkene på den tiden ikke kunne klare seg uten.

Man finner ulike former på trugene når man ser på forskjellige geografiske steder i verden. Menneskene tilpasset konstruksjonen etter landskapet de levde i. I Nord Amerika regner man med at truger var et like viktig fremkomstmiddel som kano og hest for de mange ulike indianerstammene. Det er ikke uten grunn at soldater har vært og fremdeles blir utstyrt med truger når de stasjoneres steder med mye snø og natur.

Fra nytte til fritid

I historien viser de forskjellige århundrene til forandringer i menneskers kultur og livsstil. Som man fikk se på midten av 1800-tallet så fikk den øvre middelklassen og overklassen i Europa og Nord Amerika, mer tid til seg selv. Man skulle nå begynne med sport og fysiske aktiviteter på fritiden. I Nord Amerika dukket de første trugeforeningene opp rundt 1840. De var selvfølgelig forbeholdt menn med status i datidens samfunn. Det ble arrangert aktiviteter og konkurranser og informasjon om truger spredte seg.

I bland annet Canada er trugene fremdeles den dag i dag et meget viktig fremkomstmiddel under jakt og aktiviteter i natur. Man kan vel si at deres forhold til truger er det vi har til ski.

Kjøpe truger og staver

For det første så burde man tenke over hva bruken blir. Er det til trening, toppturer eller for å komme seg frem til hytta på fjellet. De som selger truger, f.eks https://www.robito.no/kategori/vintersport/truger/ sier at bæreevnen og størrelse er det som egentlig avgjør hva som passer en. En høy og tung person må selvfølgelig ha en truge med større bæreevne enn ei lita jente på ti år. Man får kjøpt:

Kjøpe truger og staver

  • Allround-truger
  • Løpetruger
  • Hyttetruger
  • Turtruger

For de som kjøper seg trugene på grunn av toppturer anbefales truger med hælløft. Det er en bøyle som gir støtte og bedre fotfeste for foten i særdeles kupert og bratt terreng.

Stavene man anbefales å bruke til trugene er såkalte teleskopstaver. Lengden er viktig og spesielt viktig at man har store snøtrinser da man ofte beveger seg i mye løs snø.

For mennesker og dyr

Slik vi fester kjetting på bildekkene når føret tilsier det, festet folket truger på hovene til hestene. Årsaken var riktignok ikke helt den samme, men det viser hvor viktig dette var som hjelpemiddel om vinteren. Når skogshestene skulle trampe opp vei gjennom nysnøen, fikk de satt på truger. De ble også brukt på hestene over våte marker og myrer for å unngå at hesten sank ned med hovene. Hestene ble trent til å kunne mestre dette med å bevege seg med truger. De klarte faktisk de fleste oppgavene, selv det å trekke lass.

Kilde: https://www.nordisk-fritid.no/sider/truger-til-ulike-formal