Facility management

Facility management, hva er det og hvorfor?

by

Ved hjelp av facility management kan en bedrift nyte godt av flere fordeler og det gir bedriften mulighet til å fokusere på kjernevirksomhet fremfor andre oppgaver og man kan dermed spare utgifter.

Facility management er en mulighet for å benytte seg av en leverandør for å ivareta lokaler, og man kan også få levert tjenester som kantinedrift, renhold, resepsjon, kontorstøtte eller vaktmestertjenester, eller man kan velge å kun et utvalg av disse tjenester.

Det er ikke uvanlig at bedrifter har flere utgifter utenfor sin kjernevirksomhet enn ønsket, noe som kan skyldes enten at man har interne ansatte som håndterer flere tjenester, eller fordi man benytter seg av flere leverandører av tjenester.

I tillegg til at man kan spare penger ved å benytte seg av tjenester som facility management består av, så kan man også benytte seg av et og samme kontaktpunkt for denne typen tjenester.

Facility management er en praktisk løsning og gir mange fordeler og dette gir muligheten for å redusere bedriftens utgifter.

Ved å benytte seg av facility management overlater man drift til andre i forhold til lokaler, og i tillegg har man mulighet til at en facility management-leverandør tilbyr andre tjenester som er utenfor kjernevirksomhetens tjenester.

De fleste bedrifter kan redusere utgifter utenfor kjernevirksomheten hvis ønsket, noe som kan skyldes enten at man har interne ansatte som håndterer flere tjenester, eller fordi man benytter seg av flere leverandører av tjenester. Når man drar nytte av alle tjenestene innenfor det tilbud av facility management-tjenester består av, så kan man bruke samme kontakt for disse tjenester. En god leverandør jeg kan anbefaler er https://ability.no/hva-vi-gjor/facility-management/

Økonomisk lønnsomt for bedriften

Det kan være mye penger å spare på å benytte seg av facility management da det kan finnes en del kostnader rundt denne typen tjenester når man selv tilbyr dem som ikke er så lett å synliggjøre. Man kan benytte seg av facility management for å oppnå fordeler som også kan gi mulighet for å redusere bedriftens utgifter.

Facility management er en mulighet for å benytte seg av en leverandør for å ivareta lokaler, og man kan sette ut tjenester som kantinedrift, renhold, resepsjon, kontorstøtte eller vaktmestertjenester, eller kun et utvalg av disse, hvis det passer bedre.

De fleste bedrifter kan redusere utgifter utenfor kjernevirksomheten hvis ønsker, og grunnen til det er at man har ekstra utgifter for andre tjenester. Når man drar nytte av alle tjenesten innenfor det tilbud av facility management-tjenester består av, så kan man også benytte seg av et og samme kontaktpunkt for denne typen tjenester.

Fokusere på kjernevirksomhet

De fleste bedrifter ønsker å fokusere på sin kjernevirksomhet da det er her de best kan utnytte sine kunnskaper. Hvis man selv ønsker å tilby interne tjenester utenfor kjernevirksomheten, så kan dette være svært tidkrevende og gjøre at man ikke får den fokusen man trenger på den delen av virksomheten som faktisk står for lønnsomheten og inntekten.

Med facility management benytter man seg av andre leverandører, og alle tjenestene kan administreres via et kontaktpunkt.

Dersom man velger å benytte seg av facility management kan man oppnå en god del fordeler og gir bedriften mulighet til å fokusere på kjernevirksomhet fremfor andre oppgaver og dermed spare utgifter.

Facility management er en mulighet for å benytte seg av en leverandør for å ivareta lokaler, men man kan også benytte seg av andre løsninger som er utenfor kjernevirksomhetens tjenester. Det er ikke uvanlig at bedrifter har flere utgifter utenfor sin kjernevirksomhet enn ønsket, og dette kan skyldes at man ofte selv har interne ansatte for forskjellige tjenester, eller at man benytter seg av andre leverandører av tjenester.

Når man drar nytte av alle tjenesten innenfor det tilbud av facility management-tjenester består av, så kan man oppnå å ha et kontaktpunkt for alle tjenestene.