Digital markedsføring

Digital markedsføring, hvordan forberede nettsidene?

by

Det er mange fordeler med digital markedsføring når forholdene ligger til rette for at dette er rette metoden. En av de viktigste faktorene for at digital markedsføring kan gi bedre uttelling enn tradisjonell markedsføring, er når man markedsfører en tjeneste som man kan nå på nett fremfor en fysisk butikk eller en fysisk tjeneste.

Det betyr ikke at man ikke kan benytte digital markedsføring for tradisjonelle butikker eller tjenester, men man kan få bedre uttelling dersom brukerne kan klikke seg direkte inn på nettsidene som tilbyr tjenesten de leter etter.

Brukere i dag ønsker å løse sine utfordringer umiddelbart når de holder på med det, og ønsker helst ikke å måtte vente for å få de resultatene de ønsker. Det er flere former for digital markedsføring man kan benytte seg av, men de vanligste formene som de fleste vil benytte, er annonsering hos søkemotor eller på sosiale medier. Utover dette kan man også for eksempel benytte seg av markedsføring på forskjellige nettsider, eller man kan benytte seg av et affiliate nettverk for å markedsføre seg på nettsider som retter seg spesifikt mot brukere med interesse for dine produkter eller tjenester.

Hva oppnår vi med digital markedsføring

Når man skal benytte seg av digital markedsføring, så er det ikke kun selve markedsføringen man bør forholde seg til. Selv om markedsføringen kan gjøre at du får flere klikk på nettsidene dine, så betyr ikke det at du får den uttellingen du burde få for høyere besøkstall. Besøkstallene må konverteres til salg eller leads, avhengig av hva du ønsker fra dine brukere. Hvis du ikke får konvertert brukerne til salg, leads eller det du ønsker å oppnå, så er kostnadene i forhold til markedsføringen mer eller mindre bortkastet.

Konverteringsraten er også knyttet til brukeropplevelse. Vanligvis ønsker man at brukerne skal få best mulig opplevelse av å benytte seg av nettsidene dine, og konverteringsraten er en god representasjon for hvordan brukerne oppfatter nettsidene dine.

Konverteringsrate

Digital markedsføring kan ikke alene løse alle dine utfordringer. Det er også viktig at du oppnår det du ønsker med nettsidene dine, og da er ikke økte besøkstall i seg selv nok. I stedet trenger du også å få de nye besøkende til å utføre det du ønsker fra dem. Konverteringsraten er den andelen av besøkende som faktisk konverteres til kjøp, til leads eller til brukere av nettsidene dine. Hvordan nettsidene dine er designet spiller en stor rolle for om du får brukerne til å utføre de stegene du ønsker mot at de blir en kunde eller en bruker på nettsidene dine.

Konverteringsrate

Hva oppnår vi med digital markedsføring

Når man benytter seg av digital markedsføring, så oppnår man vanligvis høyere besøkstall på nettsidene. Dette betyr ikke umiddelbart at salget øker eller at du ender opp med flere faste brukere av nettsidene dine.

Dette vil avgjøres av hvordan nettsidene er utformet. Men fordelen med digital markedsføring, er at du kan få en umiddelbar oversikt over hvordan de besøkende benytter sidene dine. Hvis du ikke får de salgene du ønsker fra brukerne som klikker seg inn på dine produkter, så kan det skyldes mange ting, og noen av disse tingene kan analyse-data hjelpe deg å finne ut av. Du kan også finne ut en del informasjon fra analyseverktøy hos annonseleverandøren, spesielt når du benytter deg av annonsering på søkemotorer.

Brukeropplevelse i forhold til digital markedsføring

Hvilket resultat du får fra digital markedsføring vil som nevnt avhenge av brukernes opplevelse av dine nettsider. Hvis de finner det de ønsker der, så vil dette resultere i at du får nye faste brukere eller at du selger dine produkter, men hvis de ikke gjør det, så går de raskt videre til en annen nettside.