Munnbind frisørsalonger

Munnbind bør innføres på frisørsalonger

by

Norge er som en del av resten av verden i en prosess som skal åpne opp samfunnet i en såkalt post-korona tid. Vi har her i landet sluppet relativt lett fra den menneskelige kostnaden i forhold til våre naboland.

Enkelte nasjoner har lidd store tap og i USA som fremdeles er midt i pandemien, så har det til nå gått flere liv tapt enn i alle de siste krigene de har deltatt i i de siste 60 årene.

Det økonomiske tapet kjennes i absolutt alle land og her er vi ikke noe unntak. Når en legger til oljekrisen som inntraff omtrent samtidig, så kan Norge ha opplevd et større samfunnsøkonomisk tap på sikt enn flere land i Europa. Den norske kronen har stupt som et resultat, og det er med denne bakgrunnen at alle de ulike bransjene skal åpne opp og få i gang arbeids- og næringslivet igjen.

Frisørsalonger fikk lov fra 27 april å åpne dørene for kunder, men ikke uten visse tiltak. Det som mangler er at frisørsalongene bør innføre munnbind i praksisene.

Poenget er å hindre smittespredning

Koronaviruset er ikke eliminert og det finnes heller ingen vaksine. Allikevel må samfunnet tilbake til en noenlunde normal hverdag.

Munnbind i salonger

Så dermed blir det ikke å fortsette der vi slapp, men kunne starte virksomheter i en ny hverdag hvor koronaviruset blir en del av vår nye hverdag. Da blir alle tiltak rettet mot å redusere smittefaren og hindre videre smitte mellom personer.

Bedrifter i alle bransjer må tenke smittevern og følge anvisninger og tiltak som legges frem som nødvendige. I tillegg må en tenke ut fra hvilken type bedrift en har og i hvilken grad ansatte og kunder er i risiko for smitte. Koronaviruset smittes i hovedsak gjennom:

  • Dråpe- og luftsmitte
  • Kontaktsmitte (og indirekte kontaktsmitte)

Riktig bruk av smittevern i frisørsalonger

Endelig fikk alle beskjed om at frisørsalongene kunne åpnes igjen. Dette er en bransje som er sårbar med tanke på spredning av koronavirus og andre typer virus. Det er nesten umulig å ikke være i nærkontakt med kunder og frisører håndterer mange personer i løpet av en arbeidsdag. Her er det vel så viktig å beskytte frisøren som oss kunder.

frisør-munnbind

En stiller seg litt undrende til hvor en har lagt vekten av smittevernstiltakene. Da frisørene har ringt rundt til kunder som ventet på timer så ble de nye reglene lagt frem slik at kundene kunne forberedes.

Det aller første en kunne forventet var at både frisør og kunde blir pålagt å bruke munnbind som et beskyttelsestiltak. Dråpe- og luftsmitte er nok den største trusselen i bransjer hvor mennesker vil være i nærkontakt med hverandre.

Bruk av munnbind er nok den aller beste måte å hindre at bærere av smitten ikke smitter andre. Kontaktsmitte vil komme som nummer to. Ut fra den informasjonen flere av frisørsalongene har gitt ut i forkant av åpning, var det ingen som nevnte munnbind.

Mangelfull og feil taktikk?

For å oppsummere rådene en fikk fra en håndfull salonger, så gjaldt alle beskyttelse fra såkalt direkte og indirekte kontaktsmitte.

  • Det ville ikke bli servert drikke. Alternativt kunne en bringe egen drikke.
  • Det ville ikke bli gitt ut blader til kundene. Alle kunne ta med eget lesestoff.
  • Det vil ikke være lov å holde på med mobilen mens man sitter i frisørstolen.
  • Håret vaskes av frisøren uavhengig av hva en faktisk skal gjøre.
  • Det vil være større mellomrom mellom kundene slik at en kan opprettholde avstand. Mindre kundebelegg.

Munnbind som smittevern

Dette var de viktigste punktene i disse salongene, og kun det siste punktet hadde noen som helst å gjøre med den største risikoen for spredning. I tillegg taler enkelte punkter mot sin hensikt. Mangelen på bruk av munnbind er svært forbausende og vil egentlig disse tiltakene utgjøre noen stor forskjell av betydning?

Vi vet at munnbind i tillegg til avstand mellom mennesker er en av de få tiltakene som hindrer spredning gjennom luft og dråpe. Vi vet også at dette er den smittemåten flest smittes gjennom. Å ikke servere drikke til kunder er vel og bra, men å tillate at kundene kan legge fra seg eget lesestoff på bordet sammen med egen drikke samsvarer ikke med forbudet mot mobilen.

Mobiler er smittekilder siden vi tar på dem konstant. Derfor anbefales alle å rengjøre dem flere ganger daglig med spesielle touchscreen wipes. Siden det derimot er kunden som holder i mobilen og ikke frisøren, utgjør mobilen omtrent samme risiko som drikke og blader som medbringes av kundene. Enten burde alle tillates eller ingen av delene.

Munnbind og rengjøring av hender

På de fleste arenaer hvor ansatte og kunder er i nærkontakt med hverandre, vil rengjøring av hender og munnbind på begge parter være det viktigste tiltaket. Sammen med dette så må overflater på det fysiske arbeidsstedet rengjøres mellom hver kunde. Det er helt essensielt at frisørsalonger innfører obligatorisk bruk av munnbind i tiden fremover.

Kilde: https://ishop.no/munnbind/