Prestasjonshevende substanser

Prestasjonshevende substanser

by

I dagens samfunn hvor landegrensene viskes bort kan det være vanskelig å møte konkurransekrav. Løsningen for å kunne levere selv under ekstremt press er for noen å benytte narkotiske stoffer for å strekke grensene.

Lange arbeidsdager

Økte leveransekrav stiller høye krav til ansatte og løsningen for å forsøke å nå salgsmål eller levere prosjekter raskere enn normalt er ofte lange arbeidsdager. For mange er ikke dette unntaket, men regelen. Man må utfordre kroppens grenser for å levere etter krav fra ledelse og kunder. Når grensene er nådd søker pressede arbeidere løsninger i prestasjonshevende substanser. Når presset ikke letter blir behovet for å øke kroppens kapasitet varig. Til slutt går dette for langt. Forhåpentligvis innser man problemet og søker hjelp før kroppen ikke lenger tåler presset. Behandlingssentre kan være behjelpelige med å komme ut av denne spiralen før det er for sent om man innser at det er et varig problem som ikke løser seg selv.

Store kjøredistanser

En belastet bransje er langtransporten. Her konkurrerer norske bedrifter med utenlandske. I Norge stiller vi strenge krav til kjøretøyer og hviletid som ikke er de samme hos konkurrentene i andre land. Utenlandske sjåfører, som har andre regler i sitt hjemland, trosser i flere tilfeller regler på norske veier. For at norske sjåfører skal kunne møte konkurransen fra utlandet, tøyer også noen av dem hviletidsregler og man strekker grensene for tekniske krav. Når norske sjåfører kjører i utlandet konkurrerer de under samme krav, eller mangel på krav, som utenlandske sjåfører. For å håndtere økt konkurranse benytter noen narkotiske hjelpemidler for å holde seg våkne lenger og kunne presse lengre kjøredistanser inn per dag. Både norske og utenlandske sjåfører opplever det ekstreme presset for å levere sin last raskest mulig. Når dette vedvarer blir det vanskelig å løse presset for å dekke store kjøredistanser uten bruk av hjelpemidler.

Loven veid mot krav

På grunn av tøff konkurranse i flere markeder blir for mange loven veid mot krav til å levere. Presset er stort for å beholde jobben som betaler for mat, hus og hjem, ved å levere like raskt og like bra som sine konkurrenter. Flere bransjer utsettes for større press når man konkurrerer med utenlandske bedrifter med lavere driftskostnader på lik linje med lokale bedrifter. Alkohol og narkotiske stoffer kan, for å klare markedskravene, bli et stort avhengighetsproblem for de som setter seg i denne situasjonen, og som også videre kan strekke seg til privatliv og økonomi. Dette kan igjen forsterke problemet.

Jobber som baserer seg på representasjon

Mange besitter stillinger hvor jobben er å overbevise nye eller eksisterende kunder om å fortsette å benytte bedriften for varer eller tjenester. Denne typen jobber innebærer ofte representasjon på middager og eventer med kunder eller leverandører. Alkohol er ofte en naturlig del av dagene i denne situasjonen. I noen bransjer kan det også være høyt press på narkotiske stoffer i representasjonssammenheng. Det er vanskelig å unngå at denne typen press ikke blir en tøff belastning og kan ende opp med rusavhengighet som best løses med behandling.

Mange bransjer er svært konkurranseutsatte. Når landegrenser gradvis hviskes ut blir land med lavere driftskostnader enn oss et enda større press som gjør at det forventes mer av arbeidstakere enn de, i noen tilfeller, er i stand til å levere. Narkotika og alkohol kan ende opp med å bli løsningen for noen. Dette blir gjerne et problem for den som velger en slik løsning og legger et enda større press på personer og familiemedlemmer enn man klarer å håndtere uten hjelp.